Bestill time med SMS

Send til 2097:

NORHEIMSUND fødselsdato, ditt navn, grad av hast

(Unngå sensitiv informasjon)

Se eksempel

NORHEIMSUND 030562 Kari Normann Trenger time for konsultasjon

Kr. 6,- per mottatt melding.

Normalt to meldinger - bekreftelse og timeavtale.

NB: Tjenesten kan ikke benyttes om man har reservert seg mot kortnummer

Norheimsund legesenter

Velkomen til oss!

Det er no råd å kommunisera med legekontoret via tenesta "Digital dialog med fastlege" på helsenorge.no Her kan du fornya faster reseptar, starta e-konsultasjon med fastlegen din, og koma med enkle spørsmål til legekontoret. På sikt vil du også kunna bestilla timar her. Legen din kan også senda deg tilbakemelding på same måte. Dette er godkjend som sikker digital kommunikasjon.

Første gang du brukar dette, må du aktivera tenesta ved å logga deg inn på helsenorge.no Du treng bank-ID for å gjera dette. 

Ta i bruk digital dialog med fastlege, det gjer kommunikasjon med din fastlege enklare!

 

Time- og reseptbestilling kan også framleis gjerast på Helserespons sin app for nettbrett og smarttelefon. Her kan ein og koma med korte spørsmål til legekontoret.

Denne appen er tilgjengeleg gratis i google Play til Android, og i AppStore til iOS. 

 NB! Bestill ikkje øyeblikkeleg hjelp-timar elektronisk!

 

Me ynskjer at så mange som mogeleg nyttar elektronisk bestilling av time og resept, dette kortar ned ventetida på telefon for dei som ikkje kan kontakta oss på annan måte.

 

 

Illustrasjon eller bilde for senter

Aktuelt


Vikar for Ramona Myklebust

6. desember 2019

Eirik Rebnord, som har vore vikar for Ramona Myklebust, sluttar 01.01.20. Marie Einejord, som i dag vikarierer som sjukeheimslege i Kvam, vert ny vikar fram til Ramona Myklebust startar att 01.03.20.

Influensavaksine

10. oktober 2019

Me er dessverre tomme for influensavaksine, men vaksine kan framleis skaffast ved å be om resept til apotek. 

Risikogruppene er særleg tilrådd å ta vaksine: 

 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine
 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Barn og voksne med:
  • diabetes type 1 og 2
  • kronisk lungesykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade
  • nedsatt immunforsvar
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

I tillegg anbefales influensavaksine til:

Ny fastlege

18. januar 2019

Ramona Gjøsæter Myklebust har vore vikar ved Norheimsund legesenter sidan oktober 2017. Frå 1.februar 2019 er ho tilsett som fastlege ved Norheimsund legesenter. 

Me ynskjer ho hjarteleg velkomen som fastlege i Kvam!

Mottek du SMS eller epost frå Melin collectors?

13. september 2018

Frå 01.06.18 sender ut fakturaer for Norheimsund legesenter. Pasientar som ikkje betaler på terminal same dag, vil motta faktura. Melin Collectors har fram til no sendt første varsel om faktura på SMS eller epost til pasientar mellom 18 og 65 år. Pga GDPR-reglementet må no alle pasientar samtykka til at faktura blir sendt ut elektronisk. Dersom du er registrert med mobiltelefonnummer hjå oss, vil du difor motta SMS med forespørsel om du godtek mottak av elektronisk faktura i framtida. Om du har registrert deg med epostadresse på helsenorge.no, eller på pasientsky.no, som er Melin Collectors sin fakturaportal, vil du motta epost med same forespørsel. Slik kan du motta elektronisk faktura i framtida. Om du ikkje samtykkjer, vil du motta faktura i vanleg brev. Skulle du angra på ditt samtykke i framtida, og ynskjer å gå tilbake til faktura i vanleg brev, kan du når som helst be Melin Collectors om senda ut faktura manuelt. 

Frikort

11. september 2015

Frå august 2015 vil det bli automatisk registerert i vår journal når du får frikort. Får du rekningar frå oss etter du har motteke frikort, skal desse betalast, konsultasjonen eller tenesta du er fakturert for, har funne stad før du nådde eigenandelstaket for frikort. Du vil få refundert beløpet av HELFO i etterkant.