Bestill time med SMS

Send til 2097:

NORHEIMSUND fødselsdato, ditt navn, grad av hast

(Unngå sensitiv informasjon)

Se eksempel

NORHEIMSUND 030562 Kari Normann Trenger time for konsultasjon

Kr. 6,- per mottatt melding.

Normalt to meldinger - bekreftelse og timeavtale.

NB: Tjenesten kan ikke benyttes om man har reservert seg mot kortnummer
Viktig informasjon om Koronaviruset

Norheimsund legesenter

Velkomen til oss!

KORONAVIRUS

Dersom du mistenkjer at du kan vera smitta med koronavirus, skal du IKKJE møta opp på kontoret. Kontakt oss på telefon, og det vil bli avklara om du skal testast eller ikkje. 

Indikasjon for testing av koronavirus: 

Folkehelseinstituttet har anbefalinger om at personer i risikogrupper skal ha influensavaksine hver sesong, og pneumokokkvaksine (mot en bakterie som bl.a. kan gi lungebetennelse) hvert 10.år. Disse anbefalingene gjelder uavhengig av koronavirussituasjonen, men personer i risikogrupper rådes til å påse at de har oppdatert disse vaksinasjonene. Disse vaksinene vil imidlertid ikke kunne hindre infeksjon med koronavirus. Spør fastlegen din om du bør ta desse vaksinene.

 

Ver nøye med handhygiene! 

Det er no råd å kommunisera med legekontoret via tenesta "Digital dialog med fastlege" på helsenorge.no Her kan du fornya faster reseptar, starta e-konsultasjon med fastlegen din, og koma med enkle spørsmål til legekontoret. På sikt vil du også kunna bestilla timar her. Legen din kan også senda deg tilbakemelding på same måte. Dette er godkjend som sikker digital kommunikasjon.

Første gang du brukar dette, må du aktivera tenesta ved å logga deg inn på helsenorge.no Du treng bank-ID for å gjera dette. 

Ta i bruk digital dialog med fastlege, det gjer kommunikasjon med din fastlege enklare!

 

Time- og reseptbestilling kan også framleis gjerast på Helserespons sin app for nettbrett og smarttelefon. Her kan ein og koma med korte spørsmål til legekontoret.

Denne appen er tilgjengeleg gratis i google Play til Android, og i AppStore til iOS. 

 NB! Bestill ikkje øyeblikkeleg hjelp-timar elektronisk!

 

Me ynskjer at så mange som mogeleg nyttar elektronisk bestilling av time og resept, dette kortar ned ventetida på telefon for dei som ikkje kan kontakta oss på annan måte.

 

 

Illustrasjon eller bilde for senter

Aktuelt


Koronavirus

6. mars 2020

Me ber om at du tek kontakt med oss på telefon dersom du har spørsmål om koronavirus, og særleg om du trur du kan vera smitta. Me ynskjer å avgrensa smittespreiing. Dersom det skal takast prøve mtp koronavirus, skal dette avtalast på førehand, og du skal ikkje koma inn på venterommet. 

Mottek du SMS eller epost frå Melin collectors?

13. september 2018

Frå 01.06.18 sender ut fakturaer for Norheimsund legesenter. Pasientar som ikkje betaler på terminal same dag, vil motta faktura. Melin Collectors har fram til no sendt første varsel om faktura på SMS eller epost til pasientar mellom 18 og 65 år. Pga GDPR-reglementet må no alle pasientar samtykka til at faktura blir sendt ut elektronisk. Dersom du er registrert med mobiltelefonnummer hjå oss, vil du difor motta SMS med forespørsel om du godtek mottak av elektronisk faktura i framtida. Om du har registrert deg med epostadresse på helsenorge.no, eller på pasientsky.no, som er Melin Collectors sin fakturaportal, vil du motta epost med same forespørsel. Slik kan du motta elektronisk faktura i framtida. Om du ikkje samtykkjer, vil du motta faktura i vanleg brev. Skulle du angra på ditt samtykke i framtida, og ynskjer å gå tilbake til faktura i vanleg brev, kan du når som helst be Melin Collectors om senda ut faktura manuelt. 

Frikort

11. september 2015

Frå august 2015 vil det bli automatisk registerert i vår journal når du får frikort. Får du rekningar frå oss etter du har motteke frikort, skal desse betalast, konsultasjonen eller tenesta du er fakturert for, har funne stad før du nådde eigenandelstaket for frikort. Du vil få refundert beløpet av HELFO i etterkant.