Influensavaksine vil i år kun bli gjeve på fastlegekontor. Det vil ikkje bli gjennomført massevaksinasjon. Alle som har time hjå fastlege i oktober og november vil få tilbod om vaksine ved timen, og treng ikkje annan avtale til vaksinering. Andre kan bestilla time til vaksinering, som vil føregå kvardagar mellom 1530 og 1730. Bestill fortrinnvis på helsenorge.no eller Helserespons. Om du må ringja, bruk ikkje sentralbord, men ring tlf 47485175

DET ER KUN PERSONAR I RISIKOGRUPPER SOM FÅR TILBOD OM INFLUENSAVAKSINE FØR 1. DESEMBER

 

Risikogrupper

Følgende personer har økt risiko for alvorlig sykdom og død ved influensasykdom, og anbefales derfor influensavaksine:

 • Alle fra og med fylte 65 år
 • Beboere i omsorgsbolig og sykehjem
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om vaksine
 • Barn og voksne med:
  • diabetes mellitus, type 1 og 2
  • kronisk lungesykdom (inkludert astma)
  • kronisk hjerte-/karsykdom, spesielt personer med alvorlig hjertesvikt, lavt minuttvolum eller pulmonal hypertensjon
  • kronisk leversvikt
  • kronisk nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet
  • nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

Andre målgrupper

I tillegg anbefales influensavaksine til følgende grupper, primært for å beskytte andre (indirekte beskyttelse):

 • Helsepersonell som har pasientkontakt
 • Personer som bor sammen med immunsupprimerte pasienter
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser