Bestill time med SMS

Send til 2097:

NORHEIMSUND fødselsdato, ditt navn, grad av hast

(Unngå sensitiv informasjon)

Se eksempel

NORHEIMSUND 030562 Kari Normann Trenger time for konsultasjon

Kr. 6,- per mottatt melding.

Normalt to meldinger - bekreftelse og timeavtale.

NB: Tjenesten kan ikke benyttes om man har reservert seg mot kortnummer

Ny fastlege

18. januar 2019

Ramona Gjøsæter Myklebust har vore vikar ved Norheimsund legesenter sidan oktober 2017. Frå 1.februar 2019 er ho tilsett som fastlege ved Norheimsund legesenter. 

Me ynskjer ho hjarteleg velkomen som fastlege i Kvam!

Influensavaksine

2. november 2018

Me har influensavaksine tilgjengeleg. Den kostar kr 200. Desse gruppene er særleg anbefalt å ta influensavaksine:

I tillegg anbefales influensavaksine til:

Mottek du SMS eller epost frå Melin collectors?

13. september 2018

Frå 01.06.18 sender ut fakturaer for Norheimsund legesenter. Pasientar som ikkje betaler på terminal same dag, vil motta faktura. Melin Collectors har fram til no sendt første varsel om faktura på SMS eller epost til pasientar mellom 18 og 65 år. Pga GDPR-reglementet må no alle pasientar samtykka til at faktura blir sendt ut elektronisk. Dersom du er registrert med mobiltelefonnummer hjå oss, vil du difor motta SMS med forespørsel om du godtek mottak av elektronisk faktura i framtida. Om du har registrert deg med epostadresse på helsenorge.no, eller på pasientsky.no, som er Melin Collectors sin fakturaportal, vil du motta epost med same forespørsel. Slik kan du motta elektronisk faktura i framtida. Om du ikkje samtykkjer, vil du motta faktura i vanleg brev. Skulle du angra på ditt samtykke i framtida, og ynskjer å gå tilbake til faktura i vanleg brev, kan du når som helst be Melin Collectors om senda ut faktura manuelt. 

Influensavaksine

31. juli 2018

Influensavaksine er venta å koma til Kvam ila veke 42-43. Det vil vera råd å få influensavaksine hjå oss når den er utsendt frå Folkehelseinsituttet. Apoteket har fått influensavaksine i veke 37. Ynskjer du vaksine før me mottek vaksine i veke 42-43 kan du få dette på apoteket, men du må då ha resept frå fastlegen din. 

Legevikar for Erling Lyngset

22. september 2017

Ramona Myklebust er vikar for Erling Lyngset f.o.m 161017 og ut 2018. Ho arbeider på kontoret tirsdagar, torsdagar og fredagar. Mandagar har ho kommunalt arbeid. Ramona er nyleg ferdig med turnusteneste på Haraldsplass diakonale sykehus og i Meland kommune. Ho er opprinneleg frå Strandebarm, og har no kome attende til Kvam. Me ynskjer ho hjarteleg velkomen!

Frikort

11. september 2015

Frå august 2015 vil det bli automatisk registerert i vår journal når du får frikort. Får du rekningar frå oss etter du har motteke frikort, skal desse betalast, konsultasjonen eller tenesta du er fakturert for, har funne stad før du nådde eigenandelstaket for frikort. Du vil få refundert beløpet av HELFO i etterkant.