Eirik Rebnord, som har vore vikar for Ramona Myklebust, sluttar 01.01.20. Marie Einejord, som i dag vikarierer som sjukeheimslege i Kvam, vert ny vikar fram til Ramona Myklebust startar att 01.03.20.