Me ber om at du tek kontakt med oss på telefon dersom du har spørsmål om koronavirus, og særleg om du trur du kan vera smitta. Me ynskjer å avgrensa smittespreiing. Dersom det skal takast prøve mtp koronavirus, skal dette avtalast på førehand, og du skal ikkje koma inn på venterommet.