Fastlegane i Kvam kommune vil ikkje tilby vaksinering med Janssen-vaksine. Dette som ei felles beslutning, på bakgrunn av informasjon tilgjengelig og anbefalingar frå Allmennlegeforeningen og Norsk forening for allmennmedisin, samt konklusjon frå FHI si utgreiing kring dette (sjå lenke under). 

vurderinger-rundt-bruk-av-covid-19-vaccine-janssen-i-koronavaksinasjonsprogrammet.pdf (fhi.no)