Det er foreløpig ikkje avklart korleis avviklinga av influensavaksinering vil gå føre seg i Kvam kommune. Me vil leggje ut informasjon her når det er avklart.