Det er gledelig å melde om at Gudmund Øvsthus endelig kjem att til oss i Kvam. Det er foreløpig ikkje heilt bestemt korleis han skal jobbe, men det ligg an til at han skal ha ei stilling ved Norheimsund legesenter nokre dagar i veka. Meir informasjon kjem når det er klart. Me som kolleger, og hans tidligare pasienter, ynskjer han hjertelig velkommen tilbake! 

Jon Sivert Sandven er for tida vikar på lista som Anne Ma Naterstad tidligare hadde. Han er ved Norheimsund legesenter onsdag og fredag, og i Strandebarm torsdag.  

Malin er LIS1/turnuslege hjå oss frem til mars 2024.